config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS width

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie width

Właściwość width określa szerokość elementu.

Szerokość elementu nie obejmuje dopełnienia, obramowań ani marginesów!

Uwaga: Właściwości min-width i max-width zastępują właściwość width.

Wartości właściwości width

Wartość Opis
auto Przeglądarka obliczy szerokość. Domyślna wartość.
length Określa szerokość w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex.
% Określa procentową szerokość bloku zawierającego.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS width

width: auto | value | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości width

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
width 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością width

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
width:

 
Rezultat:
 
Kod CSS:
div {
    width:auto;
}
 

 

Przykłady właściwości width

width: auto;

width: 150px;

width: 50%;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00