config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS padding

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie padding

Styl padding określa wielkość dopełnienia elementu i jest skróconą właściwością dla następujących styli:
padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left

Uwaga: nie są dozwolone wartości ujemne.

Wartości właściwości padding

Wartość Opis
length Określa margines w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex. Wartość domyślna to 0. Nie są dopuszczalne wartości ujemne.
% Określa margines w procentach szerokości elementu zawierającego.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS padding

padding: length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości padding

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
padding 1.0 6.0 1.0 1.0 3.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością padding

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
padding:

 
Rezultat:
Spróbuj się różnymi wartościami padding dla tego żółtego elementu DIV.
Kod CSS:
div#myBox {
background-color:yellow;
border: 1px solid red;
padding:0px;
}
 

 

Przykłady właściwości padding

1. Jeśli styl padding ma cztery wartości, pierwsza określi top, druga right, trzeca bottom, czwarta left.

padding: 30px 15px 15px 30px;
górne dopełnienie jest 30px
prawe dopełnienie jest 15px
dolne dopełnienie jest 15px
lewe dopełnienie jest 30px

2. Jeśli styl padding ma trzy wartości, pierwsza określi top, druga right i left, trzeca bottom.
padding: 15px 7px 20px;
górne dopełnienie jest 15px
prawe i lewe dopełnienie jest 7px
dolne dopełnienie jest 20px

3. Jeśli styl padding ma dwie wartości, pierwsza określi top i bottom, a druga right i left.
padding: 15px 7px;
górne i dolne dopełnienie jest 15px
prawe i lewe dopełnienie jest 7px

4. Jeśli styl padding ma jedną wartość to określa ona wszystkie dopełnienia: top, right, bottom i left.
padding: 7px;
wszystkie cztery dopełnienia są 7px

5. padding :5px;

6. padding :10px 20px;

7. padding : 30px 60px 40px;

8. padding : 30px 60px 40px 80px;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00