logo-tworzenie-stron-legnica

config

Style CSS

Spis alfabetyczny stylów CSS.

Ściąga CSS - przykłady, style CSS alfabetycznie, spis stylów CSS, właściwości CSS, skorowidz stylów CSS.


 

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS outline-color

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie outline-color

Kontur (outline) to linia, która jest rysowana wokół elementów poza granicami, aby element się wyróżniał.

Właściwość outline-color określa kolor konturu.

Uwaga: zawsze zadeklaruj właściwość outline-style przed właściwością outline-color. Element musi mieć kontur, zanim zmienisz jego kolor.

Wartości właściwości outline-color

Wartość Opis
invert Wykonuje odwrócenie kolorów. Zapewnia to widoczność konturu niezależnie od koloru tła. Ustawienie domyślne.
color Określa kolor konturu..
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS outline-color

outline-color: invert | color | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości outline-color

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
outline-color 1.0 8.0 1.5 1.2 7.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością outline-color

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
outline-color:

Rezultat:
 
Kod CSS:
div {
    border:2px solid yellow;
outline-style:solid;
outline-color:red;
}
 

 

Przykłady właściwości outline-color

outline-color: red

outline-color: coral;

outline-color: #92a8d1;

outline-color: rgb(201, 76, 76);

outline-color: rgba(201, 76, 76, 0.3);

outline-color: hsl(89, 43%, 51%);

outline-color: hsla(89, 43%, 51%, 0.3);

 

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony , , Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel. +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
tel. +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00