config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS height

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie height

Właściwość height określa wysokość elementu.

Wysokość elementu nie obejmuje dopełnienia, obramowań ani marginesów!

Przy ustawieniu height: auto; element automatycznie dostosuje swoją wysokość, aby umożliwić prawidłowe wyświetlanie zawartości.

Jeśli height jest ustawiona na wartość liczbową (np. piksele, em, procenty), to jeśli zawartość nie mieści się w określonej wysokości, zostanie przepełniona. Sposób, w jaki kontener będzie obsługiwał przepełnioną zawartość, jest definiowany przez właściwość overflow.

Uwaga: właściwości min-height i max-height zastępują właściwość height.

Wartości właściwości height

Wartość Opis
auto Przeglądarka oblicza wysokość. Ustawienie domyślne.
length Określa wysokość w pikselach, cm itp.
% Określa wysokość w procentach bloku zawierającego.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS height

height: auto | length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości height

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
height 1.0 4.0 1.0 1.0 7.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością height

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
height:

 
Rezultat:

Spróbuj zmienić wysokość tego DIV, klikając przyciski opcji po lewej stronie.

Kod CSS:
div {
    height:auto;
}
 

 

Przykłady właściwości height

height: auto;

height: 20px;

height: 50%;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00