config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS grid-template-columns

Definicja stylu, przeznaczenie i użyciegrid-template-columns

Styl grid-template-columns określa liczbę (i szerokości) kolumn w układzie siatki. Wartości to lista oddzielona spacjami, gdzie każda wartość określa rozmiar odpowiedniej kolumny.

Wartości właściwości grid-template-columns

Wartość Opis
none W razie potrzeby tworzone są kolumny. Domyślna wartość.
auto Rozmiar kolumn zależy od rozmiaru kontenera i od rozmiaru zawartości elementów w kolumnie.
max-content Ustala rozmiar każdej kolumny, aby zależał od największego elementu w kolumnie.
min-content Ustala rozmiar każdej kolumny, aby zależał od najmniejszego elementu w kolumnie.
length Ustawia rozmiar kolumn przy użyciu dozwolonej wartości długości w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS grid-template-columns

grid-template-columns: none | auto | max-content | min-content | length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości grid-template-columns

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
grid-template-columns 57.0 16.0 52.0 10.0 44.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością grid-template-columns

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
grid-template-columns:

 
Rezultat:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10000
Kod CSS:
#myDIV {
display: grid;
grid-template-columns: auto auto;
}
 

 

Przykłady właściwości grid-template-columns

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00