config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS text-overflow

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie text-overflow

Właściwość text-overflow określa, w jaki sposób przepełniona treść, która nie jest wyświetlana, powinna zostać zasygnalizowana użytkownikowi. Można ją przyciąć, wyświetlić wielokropek (...) lub wyświetlić niestandardowy ciąg znaków.

W przypadku stylu text-overflow wymagane są obie poniższe właściwości:
white-space: nowrap;
overflow: hidden;

Wartości właściwości text-overflow

Wartość Opis
clip Wartość domyślna. Tekst jest obcięty i niewidoczny.
ellipsis Wyszukiwarka renderuje wielokropek (...), zamiast tekstu (uciętego).
string Wyszukiwarka renderuje podany ciąg znaków, aby reprezentował obcięty tekst.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS text-overflow

text-overflow: clip | ellipsis | string | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości text-overflow

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
text-overflow 4.0 6.0 7.0 3.1 11.0
9.0 -o-

 

Przykładowe zastosowania z właściwością text-overflow

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
text-overflow:

 
Result:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Kod CSS:
#myDIV {
overflow:hidden;
text-overflow:clip;
}
 

 

Przykłady właściwości text-overflow

white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00