config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS flex-wrap

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie flex-wrap

Właściwość flex-wrap definiuje, czy elementy elastyczne powinny być zawijane, czy nie.

Uwaga: Jeśli element nie jest elementem elastycznym, właściwość flex-wrap nie działa.

Wartości właściwości flex-wrap

Wartość Opis
nowrap Określa, że elementy elastyczne nie będą zawijane. Domyślna wartość.
wrap Określa, że elementy elastyczne w razie potrzeby będą zawijane.
wrap-reverse Definiuje, że elementy elastyczne będą zawijane, jeśli to konieczne, w odwrotnej kolejności.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS flex-wrap

flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości flex-wrap

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
flex-wrap 29.0
21.0 -webkit-
11.0 28.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością flex-wrap

CSS Property:
flex-wrap:

Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości flex-wrap.

Rezultat:
A
B
C
D
E
F
Kod CSS:
#main {
width:150px;
height:150px;
border:1px solid black;
display:flex;
flex-wrap: nowrap;
}
 

 

Przykłady właściwości flex-wrap

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00