config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS clear

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie clear

Właściwość clear określa, po których stronach elementu pływającego elementy nie mogą się unosić. Styl definiuje położenie nowego akapitu.

Wartości właściwości clear

Wartość Opis
none Wartość domyślna. Pozwala na unoszenie się elementów po obu stronach.
left Żadne elementy pływające nie są dozwolone po lewej stronie.
right Żadne elementy pływające nie są dozwolone po prawej stronie.
both Elementy pływające nie są dozwolone po obu stronach, ani po lewej, ani po prawej stronie.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS clear

clear: none | left | right | both | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości clear

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
clear 1.0 5.0 1.0 1.0 6.0

Przykładowe zastosowania właściwości clear

clear: both;

clear: left;

clear: right;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00