logo-tworzenie-stron-legnica

config

Style CSS

Spis alfabetyczny stylów CSS.

Ściąga CSS - przykłady, style CSS alfabetycznie, spis stylów CSS, właściwości CSS, skorowidz stylów CSS.


 

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS page-break-after

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie page-break-after

Styl page-break-after dodaje podział strony po określonym elemencie.

Porada: właściwości page-break-before, page-break-after i page-break-inside pomagają wskazać przeglądarce, jak dokument powinien zachowywać się po wydrukowaniu.

Uwaga: nie można używać tej właściwości na pustym div, ani na elementach pozycjonowanych absolutnie (absolute).

 

Wartości właściwości page-break-after

Wartość Opis
auto Automatyczne dzielenie strony. Wartość domyślna.
always Zawsze wstawia podział strony po elemencie.
avoid Unika podziału strony po elemencie (jeśli to możliwe).
left Wstawia podział strony po elemencie, aby następna strona była sformatowana jako lewa strona.
right Wstawia podział strony po elemencie, aby następna strona była sformatowana jako prawa strona.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS page-break-after

page-break-after: auto | always | avoid | left | right | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości page-break-after

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
page-break-after 1.0 4.0 1.0 1.2 7.0

 

Przykładowe zastosowania właściwości page-break-after

 

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony , , Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel. +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
tel. +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00