config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS animation-fill-mode

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie animation-fill-mode

Właściwość animation-fill-mode określa styl elementu, gdy animacja nie jest odtwarzana (przed rozpoczęciem, po zakończeniu lub jedno i drugie).

Animacje CSS nie wpływają na element przed odtworzeniem pierwszej klatki kluczowej ani po odtworzeniu ostatniej klatki kluczowej. Właściwość animation-fill-mode może przesłonić to zachowanie.

Wartości właściwości animation-fill-mode

-
Wartość Opis
none Domyślna wartość. Animacja nie zastosuje żadnych stylów do elementu przed ani po jej wykonaniu.
forwards Element zachowa wartości stylu ustawioną przez ostatnią klatkę kluczową (w zależności od kierunku animacji i liczby iteracji animacji).
backwards Element otrzyma wartości stylu ustawioną przez pierwszą klatkę kluczową (w zależności od kierunku animacji) i zachowa je w okresie opóźnienia animacji.
both Animacja będzie zgodna z regułami zarówno do przodu, jak i do tyłu, rozszerzając właściwości animacji w obu kierunkach.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS animation-fill-mode

animation-fill-mode: none | forwards | backwards | both | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości animation-fill-mode

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz-, -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
animation-fill-mode 43.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
5.0 -moz-
9.0
4.0 -webkit-
30.0
15.0 -webkit-
12.0 -o-

Przykładowe zastosowania właściwości animation-fill-mode

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00