config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS box-shadow

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie box-shadow

Właściwość box-shadow dołącza jeden lub kilka cieni do elementu.

Wartości właściwości box-shadow

Wartość Opis
none Wartość domyślna. Cień nie jest wyświetlany.
h-offset Wymagany. Przesunięcie cienia w poziomie. Wartość dodatnia powoduje umieszczenie cienia po prawej stronie elementu HTML, a wartość ujemna umieszcza cień po lewej stronie elementu HTML.
v-offset Wymagany. Przesunięcie cienia w pionie. Wartość dodatnia umieszcza cień pod elementem HTML, a wartość ujemna umieszcza cień nad elementem HTML.
blur Opcjonalnie. Stopień rozmycia cienia. Im wyższa liczba, tym bardziej rozmyty będzie cień.
spread Opcjonalnie. Stopień rozprzestrzenienia cienia. Wartość dodatnia zwiększa rozmiar cienia, a wartość ujemna zmniejsza rozmiar cienia.
color Opcjonalnie. Kolor cienia. Wartością domyślną jest kolor tekstu.
Uwaga: w przeglądarce Safari (na PC) parametr koloru jest wymagany. Jeśli nie określisz koloru, cień w ogóle nie będzie wyświetlany.
inset Opcjonalnie. Zmienia cień z zewnętrznego (outset) na cień wewnętrzny (inset) elementu HTML.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS box-shadow

box-shadow: none | h-offset v-offset blur spread color | inset | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości box-shadow

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
box-shadow 10.0
4.0 -webkit
9.0 4.0
3.5 -moz-
5.1
3.1 -webkit-
10.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością box-shadow

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
box-shadow:

 
Rezultat:
 
kod CSS:
div#myDIV {
background-color:yellow;
width:200px;
height:100px;
box-shadow:none;
}

 

Przykłady właściwości box-shadow

box-shadow: 3px 8px;

box-shadow: 3px 6px #777777;

box-shadow: 8px 8px 6px #666666;

box-shadow: 8px 8px 8px 6px #555555;

box-shadow: 4px 4px blue, 8px 8px black, 12px 12px red;

box-shadow: 4px 8px inset;

box-shadow: 8px 8px 4px #bbbbbb;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00