config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS transition-property

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie transition-property

Styl transition-property definiuje nazwę właściwości CSS, dla której jest stosowany efekt przejścia (efekt przejścia rozpocznie się, gdy określona właściwość CSS ulegnie zmianie).

Porada: zazwyczaj efekt przejeścia jest widoczny po najechaniu myszą na element.

Uwaga: określaj zawsze właściwość transition-duration, w przeciwnym razie czas trwania wynosi 0, a przejście nie będzie miało żadnego efektu.

 

Wartości właściwości transition-property

Wartość Opis
none Właściwość nie uzyska efektu przejścia.
all Wszystkie właściwości uzyskają efekt przejścia. Domyślna wartość.
property Określa oddzieloną przecinkami listę nazw właściwości CSS, dla których jest stosowany efekt przejścia.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS transition-property

transition-property: none | all | property | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości transition-property

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz- i -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
transition-property 26.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
4.0 -moz-
6.1
3.1 -webkit-
12.1
10.5 -o-

 

Przykładowe zastosowania właściwości transition-property

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00