Atrybuty globalne

Atrybuty globalne to atrybuty, których można używać ze wszystkimi elementami HTML.

Atrybut Opis
accesskey Określa który klawisz klawiatury ma zostać przypisany do skrótu klawiaturowego dla bieżącego elementu HTML.
class Określa jedną lub więcej nazw klas dla elementu (odwołuje się do klasy umieszczonej w arkuszu stylów).
contenteditable Określa, czy zawartość elementu może być edytowalna, czy też nie.
data-* Atrybut definiuje plik z danymi obiektu. Służy do przechowywania niestandardowych danych dla strony lub aplikacji.
dir Dla treści w elemencie określa kierunek tekstu.
draggable Określa, czy element może być przeciągany, czy też nie.
hidden Pole elementu jest niewidoczne (nie jest wyświetlane), ale nadal normalnie wpływa na układ. Potomkowie elementu są widoczni, jeśli mają ustawioną właściwość CSS visibility: visible.
id Określa unikalny identyfikator elementu HTML.
lang Definiuje język zawartości elementu.
spellcheck Definiuje, czy element ma mieć sprawdzoną pisownię i gramatykę, czy też nie.
style Określa styl CSS dla elementu.
tabindex Określa kolejność tabulacji elementu.
title Definiuje tytuł elementu. Określa dodatkowe informacje o elemencie.
translate Określa, czy zawartość elementu powinna być przetłumaczona, czy też nie.

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00