Style CSS (właściowości), HTML tagi (elementy, znaczniki) i atrybuty, spis alfabetyczny – litera F

Kolor opisu czarny – elementy (tagi) HTML
Kolor opisu bordowy – atrybuty znaczników HTML
Kolor opisu zielony – style CSS

 • F
 • fieldset - tag HTML służy do grupowania powiązanych elementów w formularzu.
 • figcaption – tag HTML określa podpis, definiuje podpis dla elementu figure.
 • figure – tag HTML określa zawartość samodzielną. Tag definiuje samodzielną zawartość, taką jak ilustracje, diagramy, zdjęcia, wykazy kodów itp.
 • font - tag HTML określa właściwości czcionki. Znacznik został użyty w HTML 4 do określenia kroju czcionki, rozmiaru czcionki i koloru tekstu. Nieobsługiwane w HTML 5.. Zamiast tego użyj CSS.
 • footer – tag HTML określa stopkę dla dokumentu lub sekcji.
 • form - tag HTML określa formularz na stronie. Znacznik służy do tworzenia formularza HTML do wprowadzania danych przez użytkownika.
 • frame - tag HTML określa źródło i właściwości ramek. Znacznik został użyty w HTML 4 do zdefiniowania jednego konkretnego okna (ramki) w frameset. Nieobsługiwane w HTML 5..
 • frameset - tag HTML określa zbiór ramek. Znacznik został użyty w HTML 4 do zdefiniowania zestawu ramek. Nieobsługiwane w HTML 5..
 • for – atrybut określa, z jakim formularzem jest powiązana etykieta / obliczenie. Używany z label, output.
 • form – atrybut określa nazwę formularza, do którego należy. Używany z button, fieldset, input, label, meter, object, output, select, textarea.
 • formaction – określa, gdzie wysłać dane formularza po przesłaniu formularza. Tylko dla type = "submit". Używany z button, input.
 • frame - atrybut określa typ obramowania tabeli.
 • filter – styl CSS określa efekty (np. rozmycie lub przesunięcie kolorów) na elemencie przed wyświetleniem elementu.
 • first-child - styl określa właściwości pierwszego elementu w hierarchii.
 • first-letter - styl określa właściwości pierwszej litery elementu.
 • first-line - styl określa właściwości pierwszej linii elementu.
 • focus - styl określa właściwości elementu aktualnie używanego.
 • flex – skrócona właściwość dla właściwości flex-grow, flex-shrink i flex-basis.
 • flex-basis – styl CSS określa początkową długość elastycznego elementu.
 • flex-direction – styl CSS określa kierunek elastycznych elementów.
 • flex-flow – skrócona właściwość dla flex-direction i właściwości flex-wrap.
 • flex-grow – styl CSS określa, jak bardzo pozycja jednego elementu wzrośnie w stosunku do pozostałych elementów.
 • flex-shrink – styl CSS określa, w jaki sposób element będzie się kurczył w stosunku do pozostałych elementów.
 • flex-wrap – styl CSS określa, czy elastyczne elementy powinny być zawijane, czy nie.
 • float – styl CSS określa, czy pole powinno się unosić, styl określa kierunek oblewania elementu.
 • font – skrócona właściwość dla stylu font-style, font-variant, font-weight, font-size / line-height i font-family, styl określa właściwości czcionki.
 • @font-face – reguła umożliwiająca stronom pobieranie i używanie czcionek innych niż „bezpieczne dla sieci”.
 • font-family – styl CSS określa rodzinę czcionek dla tekstu, styl określa rodzaj oraz rodzinę czcionki.
 • font-feature-settings – umożliwia kontrolę nad zaawansowanymi funkcjami typograficznymi w czcionkach OpenType.
 • @font-feature-values – pozwala autorom na użycie wspólnej nazwy w font-variant-alternate dla funkcji aktywowanej inaczej w OpenType.
 • font-kerning – kontroluje użycie informacji o kerningu (sposób rozmieszczania liter).
 • font-language-override – steruje użyciem glifów specyficznych dla języka w kroju pisma.
 • font-size – styl CSS określa rozmiar czcionki tekstu, styl określa wielkość czcionek.
 • font-size-adjust – zachowuje czytelność tekstu w przypadku wystąpienia zastępczej czcionki, styl określa współczynnik wielkości do wysokości znaku.
 • font-stretch – wybiera normalną, zagęszczoną lub rozszerzoną krój z rodziny czcionek, styl określa rozstrzelenie liter.
 • font-style – określa styl czcionki tekstu.
 • font-synthesis – kontroluje, które brakujące kroje pisma (pogrubienie lub kursywa) mogą zostać zsyntetyzowane przez przeglądarkę.
 • font-variant – styl CSS określa, czy tekst powinien być wyświetlany czcionką z małymi literami, styl określa wariant czcionki.
 • font-variant-alternates – kontroluje użycie alternatywnych glifów powiązanych z alternatywnymi nazwami zdefiniowanymi w @font-feature-values.
 • font-variant-caps – kontroluje użycie alternatywnych glifów dla wielkich liter.
 • font-variant-east-asian – kontroluje użycie alternatywnych glifów w skryptach wschodnioazjatyckich (np. japoński i chiński).
 • font-variant-ligatures – styl CSS określa, które ligatury i formy kontekstowe są używane w treści tekstowej elementów, do których ma zastosowanie.
 • font-variant-numeric – kontroluje użycie alternatywnych glifów dla liczb, ułamków i znaczników porządkowych.
 • font-variant-position – kontroluje użycie alternatywnych glifów o mniejszym rozmiarze umieszczonych jako indeks górny lub dolny w odniesieniu do linii bazowej czcionki.
 • font-weight – styl CSS określa grubość (wagę) czcionki.

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00