config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS flex-flow

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie flex-flow

Właściwość flex-flow jest skróconą właściwością dla:

Uwaga: Jeśli element nie jest elementem elastycznym, właściwość flex-flow nie działa.

Wartości właściwości flex-flow

Wartość Opis
flex-direction Możliwa wartość:

row
row-reverse
column
column-reverse
initial
inherit
Wartość domyślna to row.

Określanie kierunku elementów elastycznych.
flex-wrap Możliwa wartość:

nowrap
wrap
wrap-reverse
initial
inherit
Wartość domyślna to nowrap.

Określanie, czy elementy elastyczne mają być zawijane, czy też nie.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS flex-flow

flex-flow: flex-direction flex-wrap | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości flex-flow

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
flex-flow 29.0
21.0 -webkit-
11.0 28.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością flex-flow

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
flex-flow:

Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości flex-flow.

Rezultat:
A
B
C
D
E
F
Kod CSS:
#main {
width:150px;
height: 150px;
border:1px solid black;
display: flex;
flex-flow: row nowrap;
}
 

 

Przykłady właściwości flex-flow

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00