Style CSS (właściowości), HTML tagi (elementy, znaczniki) i atrybuty, spis alfabetyczny – litera S

Kolor opisu czarny – elementy (tagi) HTML
Kolor opisu bordowy – atrybuty znaczników HTML
Kolor opisu zielony – style CSS

 • S
 • s - tag HTML określa tekst przekreślony. Tag definiuje tekst, który nie jest już poprawny, dokładny lub istotny. Tekst zostanie wyświetlony z przekreśloną linią.
 • samp – tag HTML określa fragment kodu, próbkę.
 • script - tag HTML określa skrypt.
 • section – tag HTML definiuje sekcję w dokumencie.
 • select - tag HTML określa rozwijane pole wyboru w formularzach.
 • small - tag HTML określa tekst pomniejszony.
 • source – tag HTML określa wiele zasobów multimedialnych dla ów multimedialnych (video i audio).
 • span - tag HTML określa i grupuje y liniowe oraz ich atrybuty.
 • strike - tag HTML określa tekst przekreślony.
 • strong - tag HTML określa tekst mocno wytłuszczony.
 • style - tag HTML określa style przypisane do ów strony www.
 • sub - tag HTML określa indeks dolny.
 • summary – tag HTML określa widoczny nagłówek dla details.
 • sup - tag HTML określa indeks górny.
 • svg – tag HTML określa kontener dla grafiki SVG.
 • sandbox – atrybut włącza dodatkowy zestaw ograniczeń dla treści w iframe. Używany z iframe.
 • scope – atrybut określa, czy komórka nagłówk jest nagłówkiem kolumny, wiersza czy grupy kolumn lub wierszy, definiuje zasięg komórki nagłówka. Używany z th.
 • selected – atrybut określa, że opcja powinna być wstępnie wybrana podczas ładowania strony. Używany z option.
 • shape – atrybut określa kształt obszaru mapy odsyłaczy, definiuje kształt aktywnego regionu mapy odsyłaczy. Używany z area.
 • size – atrybut określa szerokość w znakach (dla input) lub określa liczbę widocznych opcji (dla select), definiuje wielkość elementu. Używany z input, select.
 • sizes – atrybut określa rozmiar połączonego zasobu. Używany z img, link, source.
 • span – atrybut określa liczbę kolumn do rozpięcia, definiuje ilość kolumn w grupie. Używany z col, colgroup.
 • spellcheck – atrybut określa, czy pisownia i gramatyka ma być sprawdzana, czy nie. Atrybuty globalne.
 • src – atrybut określa adres URL pliku multimedialnego, określa adres zawartości elementu. Używany z audio, embed, iframe, img, input, script, source, track, video.
 • srcdoc – atrybut określa zawartość HTML strony, która ma być wyświetlana w iframe. Używany z iframe.
 • srclang – atrybut określa język danych tekstowych ścieżki (wymagane, jeśli kind = "subtitles") Używany z track.
 • srcset – atrybut określa adres URL obrazu, który ma być używany w różnych sytuacjach. Używany z img, source.
 • start – atrybut określa wartość początkową uporządkowanej listy, definiuje numer początkowy listy Używany z ol.
 • step – atrybut określa prawne przedziały numerów dla pola wejściowego. Używany z input.
 • style – atrybut określa wbudowany styl CSS dla pliku, definiuje styl CSS elementu Atrybuty globalne.
 • scroll-behavior – styl CSS określa, czy zamiast skoku prostego animować pozycję przewijania w polu przewijalnym płynnie.
 • size - styl określa wielkość i orientację strony dokumentu.
 • speak-header - styl określa czytanie nagłówków tabel.
 • speak-numeral - styl określa czytanie liczb.
 • speak-punctuation - styl określa czytanie znaków przestankowych.
 • speak - styl określa sposób czytania tekstu.
 • speech-rate - styl określa szybkość czytania tekstu.
 • stress - styl określa wysokość akcentów w intonacji głosu.

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00