config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Elementy (tagi, znaczniki) HTML

Tag (znacznik) iframe

Definicja elementu (tagu), przeznaczenie i użycie iframe

Tag iframe określa ramkę wbudowaną. Ramka wbudowana służy do osadzania innego dokumentu w bieżącym dokumencie HTML.

Wskazówka: użyj CSS, aby stylizować iframe (patrz przykład poniżej).

Wskazówka: dobrą praktyką jest zawsze dołączanie atrybutu title dla elementu iframe. Jest to używane przez programy do odczytywania zawartości ekranu, aby odczytać zawartość iframe.

Domyślne ustawienia CSS dla elementu (tagu) iframe

Większość przeglądarek wyświetla element body z następującymi wartościami domyślnymi:

 

Atrybuty elementu (tagu) iframe

Atrybut Wartość Opis
allow   Określa zasady funkcji dla iframe.
allowfullscreen true
false
Ustaw na true, jeśli iframe może aktywować tryb pełnoekranowy przez wywołanie metody requestFullscreen().
allowpaymentrequest true
false
Ustaw na true, jeśli iframe z różnych źródeł powinno mieć możliwość wywoływania Payment Request API.
height pixels Określa wysokość elementu iframe. Wysokość domyślna to 150 pikseli.
loading eager
lazy
Określa, czy przeglądarka powinna wczytywać element iframe natychmiast, czy też odkładać ładowanie elementów iframe do czasu spełnienia pewnych warunków.
name text Określa nazwę elementu iframe.
referrerpolicy no-referrer
no-referrer-when-downgrade
origin
origin-when-cross-origin
same-origin
strict-origin-when-cross-origin
unsafe-url
Określa, które informacje o stronie odsyłającej mają być wysyłane podczas pobierania elementu iframe.
sandbox allow-forms
allow-pointer-lock
allow-popups
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
Włącza dodatkowy zestaw ograniczeń dla treści w iframe.
src URL Określa adres dokumentu do osadzenia w iframe.
srcdoc HTML_code Określa zawartość HTML strony, która ma być wyświetlana w elemencie iframe.
width pixels Określa szerokość elementu iframe. Domyślna szerokość to 300 pikseli.

Wsparcie przeglądarek dla elementu (tagu) iframe

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą element iframe.

Element (tag) chrome edge firefox safari opera
iframe Tak Tak Tak Tak Tak

 

Przykładowe zastosowania elementu (tagu) iframe

 

Przykład elementu iframe

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00