Style CSS (właściowości), HTML tagi (elementy, znaczniki) i atrybuty, spis alfabetyczny – litera A

Kolor opisu czarny – elementy (tagi) HTML
Kolor opisu bordowy – atrybuty znaczników HTML
Kolor opisu zielony – style CSS

 • A
 • a - tag HTML określa odnośnik, link. Znacznik definiuje hiperłącze, które służy do łączenia z jednej strony na drugą.
 • abbr - tag HTML definiuje skrót lub akronim.
 • acronym - tag HTML określa akronim. Nieobsługiwane w HTML 5.. Akronim lub skrót należy oznaczyć tagiem abbr.
 • address - tag HTML określa informacje o autorze strony www, dane kontaktowe autora / właściciela dokumentu lub artykułu.
 • applet - tag HTML określa applet (program) napisany w języku Java Nieobsługiwane w HTML 5.. Zamiast tego użyj embed lub object.
 • area - tag HTML określa obszar wewnątrz mapy obrazu (mapa obrazu to obraz z klikalnymi obszarami).
 • article – tag HTML określa artykuł, niezależną, samodzielną treść.
 • aside – tag HTML określa zawartość niezależnie od zawartości strony. Znacznik definiuje pewną zawartość poza treścią, w której jest umieszczony.
 • audio – tag HTML określa osadzoną zawartość dźwiękową. Znacznik służy do osadzania zawartości dźwiękowej w dokumencie, takiej jak muzyka lub inne strumienie audio.
 • accept - atrybut określa akceptowany zestaw znaków. Używany z input.
 • accept-charset - atrybut określa akceptowany język. Używany z form.
 • accesskey - atrybut określa klawisz skrótu. Atrybuty globalne.
 • action - atrybut określa adres strony przetwarzającej dane z formularza. Używany z form.
 • align - atrybut definiuje wyrównanie względem innych elementów. Nieobsługiwane w HTML 5..
 • alt - atrybut określa tekst alternatywny gdy nie może być wyświetlony. Używany z area, img, input.
 • async – atrybut określa, że skrypt jest wykonywany asynchronicznie (tylko dla skryptów zewnętrznych). Używany z script.
 • autocomplete – atrybut określa, czy form lub input powinien mieć włączone autouzupełnianie. Używany z form, input.
 • autofocus – atrybut określa, że powinien automatycznie uzyskać fokus po załadowaniu strony. Używany z button, input, select, textarea.
 • autoplay – atrybut określa, że dźwięk / wideo rozpocznie odtwarzanie, gdy tylko będzie gotowe. Używany z audio, video.
 • active - styl CSS określa właściwości naciskanych odnośników (linków).
 • after - styl CSS określa za elementem dowolną zawartość.
 • align-content – styl CSS określa wyrównanie między liniami wewnątrz elastycznego kontenera, gdy elementy nie zajmują całej dostępnej przestrzeni.
 • align-items – styl CSS określa wyrównanie dla elementów wewnątrz elastycznego pojemnika.
 • align-self – styl CSS określa wyrównanie dla wybranych elementów wewnątrz elastycznego pojemnika.
 • all – styl CSS resetuje wszystkie właściwości (z wyjątkiem unicode-bidi ).
 • animation – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości animation-*.
 • animation-delay – styl CSS określa opóźnienie rozpoczęcia animacji.
 • animation-direction – styl CSS określa, czy animacja ma być odtwarzana do przodu, do tyłu, czy w naprzemiennych cyklach.
 • animation-duration – styl CSS określa, jak długo powinna trwać animacja jednego cyklu.
 • animation-fill-mode – określa styl elementu, gdy animacja nie jest odtwarzana (przed rozpoczęciem, po zakończeniu lub jedno i drugie).
 • animation-iteration-count – styl CSS określa, ile razy animacja ma być odtworzona.
 • animation-name – styl CSS określa nazwę animacji @keyframes.
 • animation-play-state – styl CSS określa, czy animacja jest uruchomiona, czy wstrzymana.
 • animation-timing-function – styl CSS określa krzywą szybkości animacji.

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00