config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS animation-iteration-count

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie animation-iteration-count

Właściwość animation-iteration-count definiuje, ile razy animacja powinna zostać odtworzona.

Wartości właściwości animation-iteration-count

-
Wartość Opis
number Liczba określająca, ile razy powinna zostać odtworzona animacja. Wartość domyślna to 1.
infinite Definiuje, że animacja powinna być odtwarzana nieskończoną liczbę razy.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS animation-iteration-count

animation-iteration-count: number | infinite | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości animation-iteration-count

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz-, -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
animation-iteration-count 43.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
5.0 -moz-
9.0
4.0 -webkit-
30.0
15.0 -webkit-
12.0 -o-

 

Przykładowe zastosowania właściwości animation-iteration-count

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściowość CSS:
animation-iteration-count:

Uwaga: Internet Explorer 9 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości animation-iteration-count.

Rezultat:
 
Kod CSS:
#myDIV {
animation-iteration-count:1;
}
 

 

Przykłady właściwości animation-iteration-count

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00