config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS align-content

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie align-content

Właściwość CSS align-content określa rozkład przestrzeni pomiędzy i wokół elementów treści wzdłuż osi poprzecznej flexbox lub osi bloku siatki. Właściwość align-content modyfikuje zachowanie właściwości flex-wrap. Jest podobny do align-items, ale zamiast wyrównywać elementy flex, wyrównuje bloki (divy) flex.

Tip: użyj właściwości justify-content, aby wyrównać elementy na głównej osi (w poziomie).

Wartości właściwości align-content

Wartość Opis
stretch Domyślnie. Bloki (div) są rozciągane, aby pasowały do kontenera.
center Bloki są umieszczane na środku kontenera.
flex-start Bloki są umieszczane na początku kontenera.
flex-end Bloki są umieszczane na końcu kontenera.
space-between Bloki są równomiernie rozmieszczone w kontenerze.
space-around Bloki są równomiernie rozmieszczone w kontenerze, z przerwami o połowie wielkości na obu końcach.
space-evenly Bloki są równomiernie rozmieszczone w kontenerze z równą przestrzenią wokół nich.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS align-content

align-content: stretch | center | flex-start | flex-end | space-between | space-around | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości align-content

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
align-content 21.0 11.0 28.0 9.0
7.0 -webkit-
12.1

Przykładowe zastosowania właściwości align-content

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
align-content:

Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości align-items.

Rezultat:
 
 
 
 
 
 
Kod CSS:
#main {
border: 1px solid #F6F6F6;
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: space-around;
}
 

 

Przykłady właściwości align-content

align-content: stretch; align-content: center; align-content: flex-start;
align-content: flex-end; align-content: space-between; align-content: space-around;
align-content: initial; align-content: inherit;  

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00