config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS transition-timing-function

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie transition-timing-function

Styl transition-timing-function definiuje krzywą prędkości efektu przejścia.

Ta właściwość umożliwia zmianę szybkości efektu przejścia w czasie jego trwania.

 

Wartości właściwości transition-timing-function

Wartość Opis
ease Definiuje efekt przejścia z powolnym początkiem, następnie szybko, a następnie powoli kończy się (odpowiednik cubic-bezier(0,25,0,1,0,25,1)). Domyślna wartość.
linear Definiuje efekt przejścia z tą samą prędkością od początku do końca (odpowiednik cubic-bezier(0,0,1,1)).
ease-in Definiuje efekt przejścia z powolnym startem (odpowiednik cubic-bezier(0.42,0,1,1)).
ease-out none Definiuje efekt przejścia z powolnym końcem (odpowiednik cubic-bezier(0,0,0,58,1)).
ease-in-out Definiuje efekt przejścia z powolnym początkiem i końcem (odpowiednik cubic-bezier(0,42,0,0,58,1)).
step-start Odpowiednik kroków (1, początek).
step-end Odpowiednik kroków (1, koniec).
steps(int,start|end) Definiuje funkcję krokową z dwoma parametrami. Pierwszy parametr wyznacza liczbę interwałów w funkcji. Powinna to być dodatnia liczba całkowita (większa niż 0). Drugi parametr, który jest opcjonalny, to wartość "start" lub "end" i określa punkt, w którym następuje zmiana wartości w przedziale. Jeśli drugi parametr zostanie pominięty, otrzymuje wartość "end".
cubic-bezier(n,n,n,n) Definiuje własne wartości w funkcji sześciennej-beziera. Możliwe wartości to wartości liczbowe od 0 do 1.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS transition-timing-function

transition-timing-function: linear | ease | ease-in | ease-out | ease-in-out | step-start | step-end | steps(int,start|end) | cubic-bezier(n,n,n,n) | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości transition-timing-function

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz- i -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
transition-timing-function 26.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
4.0 -moz-
6.1
3.1 -webkit-
12.1
10.5 -o-

 

Przykładowe zastosowania właściwości transition-timing-function

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00