config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS border-image

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie border-image

Styl border-image umożliwia określenie obrazu, który będzie używany jako obramowanie wokół elementu.

Właściwość border-image jest skróconą właściwością dla:

Jeśli są jakieś wartości pominięte, to są ustawiane wartości domyślne.

 

Wartości właściwości border-image

Wartość Opis
border-image-source Ścieżka do obrazu, który ma posłużyć jako obramowanie.
border-image-slice Określa, jak wyciąć obraz obramowania.
border-image-width Określa szerokość obramowania obrazu.
border-image-outset Określa wielkość, o jaką obszar obrazu obramowania wykracza poza ramkę.
border-image-repeat Definiuje, czy obraz obramowania powinien zostać powtórzony, zaokrąglony czy rozciągnięty.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS border-image

border-image: source slice width outset repeat | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości border-image

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz- i -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
border-image(2D) 16.0
4.0 -webkit-
11.0 15.0
3.5 -moz-
6.0
3.1 -webkit-
15.0
11.0 -o-

 

Przykładowe zastosowania z właściwością border-image

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
border-image:

Oto użyty obraz:

Rezultat:
Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości border-image.
Kod CSS:
#myDIV {
border: 15px solid transparent;
padding: 15px;
border-image: url(/images/kurs-style-css/border.png) 50 round;
}
 

 

Przykłady właściwości align

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00