config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS column-rule

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie column-rule

Właściwość column-rule ustala szerokość, styl i kolor reguły między kolumnami.

Ta właściwość jest skrótową właściwością dla:

  • column-rule-width
  • column-rule-style (wymagane)
  • column-rule-color

Jeśli pominięto style column-rule-color, zastosowany kolor będzie kolorem tekstu.

Wartości właściwości column-rule

-
Wartość Opis
column-rule-width Ustala szerokość reguły między kolumnami. Wartość domyślna to średnia.
column-rule-style Ustala styl reguły między kolumnami. Wartość domyślna to brak.
column-rule-color Ustala kolor reguły między kolumnami. Wartością domyślną jest kolor elementu.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS column-rule

column-rule: column-rule-width column-rule-style column-rule-color | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości column-rule

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
column-rule 50.0
4.0 -webkit-
10.0 52.0
2.0 -moz-
9.0
3.1 -webkit-
37.0
15.0 -webkit

Przykładowe zastosowania właściwości column-rule

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00