config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS word-break

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie word-break

Właściwość word-break definiuje, w jaki sposób słowa powinny być łamane po osiągnięciu końca wiersza.

Wartości właściwości word-break

Wartość Opis
normal Używa domyślnych reguł łamania linii. Domyślna wartość.
break-all Aby zapobiec przepełnieniu, słowo może zostać przerwane na dowolnym znaku.
keep-all Podziałów wyrazów nie należy używać w tekście chińskim / japońskim / koreańskim (CJK). Zachowanie tekstu innego niż CJK jest takie samo, jak wartość normal.
break-word Aby zapobiec przepełnieniu, słowo może być łamane w dowolnych punktach.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS word-break

word-break: normal | break-all | keep-all | break-word | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości word-break

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
word-break 4.0 5.5 15.0 3.1 15.0

Przykładowe zastosowania właściwości word-break

word-break: break-all;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00