config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS animation-direction

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie animation-direction

Styl animation-direction określa, czy animacja powinna być odtwarzana do przodu, do tyłu czy w naprzemiennych cyklach.

Wartości właściwości animation-direction

-
Wartość Opis
normal Domyślna wartość. Animacja jest odtwarzana normalnie (do przodu).
reverse Animacja jest odtwarzana w odwrotnym kierunku (do tyłu).
alternate Animacja jest odtwarzana najpierw do przodu, a potem do tyłu.
alternate-reverse Animacja jest odtwarzana najpierw do tyłu, a następnie do przodu.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS animation-direction

animation-direction: normal | reverse | alternate | alternate-reverse | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości animation-direction

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz-, -o- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
animation-direction 43.0
4.0 -webkit-
10.0 16.0
5.0 -moz-
9.0
4.0 -webkit-
30.0
15.0 -webkit-
12.0 -o-

 

Przykładowe zastosowania właściwości animation-direction

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
animation-direction:

Uwaga: Internet Explorer 9 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości animation-direction.

Rezultat:
 
Kod CSS:
#myDIV {
animation-direction:normal;
}
 

 

Przykłady właściwości animation-direction

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00