config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS page-break-before

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie page-break-before

Styl page-break-before dodaje podział strony przed określonym elemencie.

Porada: właściwości page-break-before, page-break-before i page-break-inside pomagają wskazać przeglądarce, jak dokument powinien zachowywać się po wydrukowaniu.

Uwaga: nie można używać tej właściwości na pustym div, ani na elementach pozycjonowanych absolutnie (absolute).

 

Wartości właściwości page-break-before

Wartość Opis
auto Automatyczne dzielenie strony. Wartość domyślna.
always Zawsze wstawia podział strony przed elementem.
avoid Unika podziału strony przed elementem (jeśli to możliwe).
left Wstawia podział strony przed elementem, aby następna strona była sformatowana jako lewa strona.
right Wstawia podział strony przed elemencie, aby następna strona była sformatowana jako prawa strona.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS page-break-before

page-break-before: auto | always | avoid | left | right | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości page-break-before

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
page-break-before 1.0 4.0 1.0 1.2 7.0

 

Przykładowe zastosowania właściwości page-break-before

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00