config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS opacity

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie opacity

Właściwość krycia ustawia poziom krycia elementu, ustala procent przeźroczystości.

Poziom przeźroczystości ustalają liczby od O.0 do 1.0 np.: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. 1 (pisane z kropką, a nie przecinkiem!).
1 – element nie jest w ogóle nieprzezroczysty.
0.75 – element jest przezroczysty w 75 procentach
0.5 – element jest przezroczysty w 50%
0.25 – element jest przezroczysty w 25 procentach
0 – element jest całkowicie przezroczysty.

Uwaga: Dodając właściwość opacity tła elementu sprawimy, że wszystkie jego elementy podrzędne również stają się przezroczyste. Może to sprawić, że tekst wewnątrz przezroczystego elementu będzie trudny do odczytania. Jeśli nie chcesz stosować krycia do elementów podrzędnych, użyj zamiast tego wartości kolorów RGBA.

Wartości właściwości opacity

Wartość Opis
number Określa krycie. Od 0.0 (całkowicie przezroczysty) do 1.0 (całkowicie nieprzezroczysty).
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS opacity

opacity: number | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości opacity

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
opacity 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością opacity

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
opacity:

 
Rezultat:Żółty element DIV.Zmień krycie myDIV.
Kod CSS:
#myDIV {
background-color:lightblue;
width:200px;
height:100px;
opacity:0.9;
}
 

 

Przykłady właściwości opacity

opacity: 0.7;

opacity: 0.3;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00