config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS text-decoration-line

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie text-decoration-line

Właściwość text-decoration-line określa rodzaj dekoracji tekstu do użycia (podkreślenia (underline), nadkreślenia (overline), przekreślenia (line-through).

Tip: możesz także połączyć więcej niż jedną wartość, na przykład podkreślenie (underline) i nadkreślenie (overline), aby wyświetlić linie zarówno pod, jak i nad tekstem.

Wartości właściwości text-decoration-line

Wartość Opis
none Domyślna wartość. Definiuje brak linii dla dekoracji tekstu.
underline Określa, że pod tekstem będzie wyświetlana linia.
overline Określa, że nad tekstem będzie wyświetlana linia.
line-through Określa, że tekst będzie przekreślony.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS text-decoration-line

text-decoration-line: none |underline | overline | line-through | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości text-decoration-line

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczby przed -moz- i -webkit- określają pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
text-decoration-line 57.0 79.0 36.0
6.0 -moz-
7.1 -webkit- 44.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością text-decoration-line

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
text-decoration-line:

 
Rezultat:
Hello world!
Kod CSS:
#myDIV {
text-decoration-line: underline;
}
 

 

Przykłady właściwości text-decoration-line

text-decoration-line: none;

text-decoration-line: overline;

text-decoration-line: underline;

text-decoration-line: line-through;

text-decoration-line: overline underline;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00