config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS text-align-last

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie text-align-last

Styl text-align-last określa sposób wyrównania ostatniego wiersza tekstu.

Zauważ, że właściwość text-align-last ustawia wyrównanie dla wszystkich ostatnich wierszy w wybranym elemencie. Tak więc, jeśli masz div z trzema akapitami, text-align-last zostanie zastosowany do ostatniego wiersza KAŻDEGO z akapitów. Aby użyć text-align-last tylko na ostatnim akapicie w kontenerze, można użyć: last child (poniżej przykład).

Uwaga: w Edge (wersje wcześniejsze niż 79.0) właściwość text-align-last działa tylko w przypadku tekstu z właściwością text-align: justify.

 

Wartości właściwości text-align-last

Wartość Opis
auto Ostatnia linia jest wyrównywana i wyrównana do lewej. Wartość domyślna.
left Ostatnia linia jest wyrównana do lewej.
right Ostatnia linia jest wyrównana do prawej.
center Ostatnia linia jest wyrównana do środka.
justify Ostatni wiersz jest wyjustowany tak jak pozostałe wiersze.
start Ostatni wiersz jest wyrównany na początku wiersza (do lewej, jeśli kierunek tekstu jest od lewej do prawej; i do prawej, jeśli kierunek tekstu jest od prawej do lewej).
end Ostatnia linia jest wyrównana na końcu linii (po prawej, jeśli kierunek tekstu jest od lewej do prawej; i po lewej stronie, jeśli kierunek tekstu jest od prawej do lewej).
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS text-align-last

text-align-last: auto | left | right | center | justify | start | end | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości text-align-last

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
text-align-last 47.0 5.5* 49.0
12.0 -moz-
Niewspierana 34.0.0

* W przeglądarce Internet Explorer 11.0 (i wcześniejszych) wartości start i end nie są obsługiwane.

 

Przykładowe zastosowania z właściwością text-align-last

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
text-align-last:

Uwaga: Wartości start i end nie są obsługiwane w przeglądarce Internet Explorer.

Rezultat:
Możesz użyć właściwości text-align-last, aby wyrównać ostatni wiersz tekstu, jeśli tekst ma ustawioną właściwość text-align na justify. W tym tekście zobaczysz wynik właściwości text-align-last. Możesz użyć właściwości text-align-last, aby wyrównać ostatni wiersz tekstu, jeśli tekst ma ustawioną właściwość text-align na justify. W tym tekście zobaczysz wynik właściwości text-align-last. Możesz użyć właściwości text-align-last, aby wyrównać ostatni wiersz tekstu, jeśli tekst ma ustawioną właściwość text-align na justify. W tym tekście zobaczysz wynik właściwości text-align-last.
Kod CSS:
#myDIV {
text-align: justify;
text-align-last: auto;
}
 

 

Przykłady właściwości text-align-last

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00