config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS border-radius

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie border-radius

Styl border-radius definiuje promień narożników elementu, ta właściwość umożliwia dodawanie zaokrąglonych narożników do elementów.

Ta właściwość może mieć od jednej do czterech wartości. Oto zasady:

 • Cztery wartości: border-radius: 15px 60px 30px 5px;
  • pierwsza wartość dotyczy lewego górnego rogu,
  • druga wartość dotyczy prawego górnego rogu,
  • trzecia wartość dotyczy prawego dolnego rogu,
  • czwarta wartość dotyczy lewego dolnego rogu.
Zaokrąglone rogi!

 

 • Trzy wartości - border-radius: 15px 50px 30px;
  • pierwsza wartość dotyczy lewego górnego rogu,
  • druga wartość dotyczy prawego górnego i lewego dolnego rogu,
  • trzecia dotyczy prawego dolnego rogu.
Zaokrąglone rogi!

 

 • Dwie wartości - border-radius: 10px 60px;
  • pierwsza wartość dotyczy lewego górnego i prawego dolnego rogu,
  • druga wartość dotyczy prawego górnego i lewego dolnego rogu.
Zaokrąglone rogi!

 

 • Jedna wartość - border-radius: 10px;
  • wartość dotyczy wszystkich czterech rogów, które są jednakowo zaokrąglone.
Zaokrąglone rogi!

 

Wartości właściwości border-radius

Wartość Opis
length Określa kształt rogów w jednostkach px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex. Wartość domyślna to 0.
% Określa kształt narożników w procentach.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS border-radius

border-radius: 1-4 length | % / 1-4 length | % | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości border-radius

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
border-radius 5.0
4.0 -webkit
9.0 4.0
3.0 -moz
5.0
3.1 -webkit-
10.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością border-radius

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
border-radius:

 
Rezultat:
 
Kod CSS:
div {
  border-radius:100px;
}
 
 

 

Przykłady właściwości border-radius

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00