config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS font-family

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie font-family

Styl definiuje rodzaj oraz rodzinę czcionki. Właściwość font-family określa czcionkę elementu.

Właściwość font-family może zawierać kilka nazw czcionek. Jeśli przeglądarka nie obsługuje pierwszej czcionki, spróbuje użyć następnej czcionki.

Istnieją dwa typy nazw font-family:

  • family-name - nazwa rodziny czcionek, np. "Courier", "Times", "Arial" itp.
  • generic-family - nazwa rodziny rodzajowej, np. "serif", "sans-serif", "monospace", "cursive", "fantasy".

Na początku ustaw wybraną czcionkę. Zawsze kończ na rodzinie ogólnej, aby przeglądarka mogła wybrać podobną czcionkę z rodziny ogólnej, jeśli inne czcionki nie są dostępne.

Uwaga: oddziel każdą wartość przecinkiem.

Uwaga: jeśli nazwa czcionki zawiera spacje, musi być umieszczona w cudzysłowie. W przypadku używania atrybutu „style” w kodzie HTML należy używać pojedynczych cudzysłowów.

Wartości właściwości font-family

Wartość Opis
family-name
generic-family
Priorytetowa lista nazw rodzin czcionek i / lub nazw ogólnych.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS font-family

font-family: family-name | generic-family | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości font-family

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
font-family 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

 

Przykładowe zastosowania właściwości font-family

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
font-family:

 
Rezultat:

Wypróbuj różne czcionki!

Wypróbuj różne czcionki, klikając przyciski opcji.

Kod CSS:
div {
    font-family:Georgia;
}
 

 

Przykłady właściwości font-family

font-family: "Times New Roman", Times, serif;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00