config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS border-image-slice

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie border-image-slice

Styl border-image-slice określa, jak wyciąć obraz określony przez border-image-source. Obraz jest zawsze dzielony na dziewięć sekcji: cztery rogi, cztery krawędzie i środek.

Część środkowa jest traktowana jako całkowicie przezroczysta, chyba że zostanie ustawione słowo kluczowe fill.

Wskazówka: spójrz także na właściwość border-image (skróconą właściwość do ustawiania wszystkich właściwości border-image- *).

 

Wartości właściwości border-image-slice

Wartość Opis
number Liczby reprezentują piksele w przypadku obrazów rastrowych lub współrzędne w przypadku obrazów wektorowych.
% Procenty odnoszą się do wysokości lub szerokości obrazu.
fill Powoduje wyświetlenie środkowej części obrazu.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS border-image-slice

border-image-slice: number | % | fill | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości border-image-slice

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
border-image-slice 15.0 11.0 15.0 6.0 15.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością border-image-slice

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
border-image-slice:

Oto użyty obraz:

Rezultat:
Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości border-image-slice.
Kod CSS:
#myDIV {
border: 15px solid transparent;
padding: 15px;
border-image: url(/images/kurs-style-css/border.png);
border-image-slice: 10%;
border-image-repeat: round;
}
 

 

Przykłady właściwości border-image-slice

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00