config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS direction

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie direction

Właściwość direction określa kierunek tekstu / kierunek pisania w elemencie blokowym.

Tip: Użyj tej właściwości razem z właściwością unicode-bidi, aby ustawić lub zwrócić, czy tekst powinien zostać zastąpiony, aby obsługiwać wiele języków w tym samym dokumencie.

Wartości właściwości direction

Wartość Opis
ltr Kierunek tekstu przebiega od lewej do prawej (ang. left to right). Ustawienie domyślne.
rtl Kierunek tekstu przebiega od prawej do lewej (ang. right to left). +
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS direction

direction: ltr | rtl | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości direction

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
direction 2.0 5.5 1.0 1.3 9.2

 

Przykładowe zastosowania z właściwością direction

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
direction:

 
Result:

Zmień kierunek tekstu, klikając dwie różne wartości kierunku.......

Kod CSS:
div {
    direction:ltr;
}
 

 

Przykłady właściwości direction

direction: rtl;

direction: ltr;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00