config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS background-image

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie background-image

Właściwość background-image ustawia jeden lub więcej obrazów tła dla elementu HTML.

Domyślnie obraz tła jest umieszczany w lewym górnym rogu elementu i powtarzany zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Tip: tło elementu to całkowity rozmiar elementu, łącznie z dopełnieniem (padding) i obramowaniem (border), ale nie marginesem (margin).

Tip: zawsze ustawiaj kolor tła, który będzie użyty w przypadku niedostępności obrazka.

Wartości właściwości background-image

Wartość Opis
url('URL') Adres URL obrazu. Aby określić więcej niż jeden obraz, oddziel adresy URL przecinkami.
none Obraz tła nie będzie wyświetlany. Jest to ustawienie domyślne.
linear-gradient() Ustawia gradient liniowy jako obraz tła. Zdefiniuj co najmniej dwa kolory (od góry do dołu).
radial-gradient() Ustawia gradient radialny jako obraz tła. Określ co najmniej dwa kolory (od środka do krawędzi).
repeating-linear-gradient() Powtarza gradient liniowy.
repeating-radial-gradient() Powtarza gradient radialny.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS background-image

background-image: url | none | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości background-image

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
background-image 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

Przykładowe zastosowania właściwości background-image

background-image: url("obraz1.jpg"), url("obraz2.jpg");

background-image: linear-gradient(green, yellow);

background-image: linear-gradient(blue, yellow, green);

background-image: repeating-linear-gradient(black, yellow 10%, green 20%);

background-image: radial-gradient(black, yellow, green);

background-image: repeating-radial-gradient(black, yellow 10%, green 20%);

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00