Style CSS (właściowości), HTML tagi (elementy, znaczniki) i atrybuty, spis alfabetyczny – litera C

Kolor opisu czarny – elementy (tagi) HTML
Kolor opisu bordowy – atrybuty znaczników HTML
Kolor opisu zielony – style CSS

 • C
 • canvas – tag HTML służy do rysowania grafiki w locie za pomocą skryptów (zwykle JavaScript).
 • caption - tag HTML definiuje podpis tabeli.
 • center - tag HTML określa położenie centralne. Nieobsługiwane w HTML 5.. Zamiast tego użyj CSS.
 • cite - tag HTML określa cytat z pracy twórczej (np. książki, wiersza, piosenki, itp.).
 • code - tag HTML określa fragment kodu komputerowego. Treść wewnątrz jest wyświetlana domyślną czcionką o stałej szerokości przeglądarki.
 • col - tag HTML określa właściwości pojedynczej kolumny.
 • colgroup - tag HTML określa właściwości grupy kolumn.
 • charset – atrybut określa kodowanie znaków. Używany z meta, script, określa język w jakim zakodowano dokument.
 • checked – atrybut określa, że element input powinien być wstępnie wybrany podczas ładowania strony (dla type = "checkbox" lub type = "radio"). Używany z input.
 • cite - atrybut określa adres źródła informacji. Używany z blockquote, del, ins, q.
 • class – atrybut określa jedną lub więcej nazw klas dla elementu (odnosi się do klasy w arkuszu stylów).Atrybuty globalne.
 • clear - atrybut określa położenie nowej linii za grafiką.
 • color – atrybut określa kolor tekstu u. Zamiast tego użyj CSS. Nieobsługiwane w HTML 5..
 • cols - atrybut określa widoczną szerokość obszaru tekstowego. Używany z textarea.
 • colspan - atrybut atrybut określa ilość połączonych kolumn. Używany z td, th.
 • content - atrybut podaje wartość skojarzoną z atrybutem http-equiv lub name. Używany z meta.
 • contenteditable – atrybut określa, czy zawartość jest edytowalna, czy nie. Atrybuty globalne.
 • controls – atrybut określa, że elementy sterujące audio / wideo powinny być wyświetlane (takie jak przycisk odtwarzania / wstrzymania itp.). Używany z audio, video.
 • coords - atrybut określa współrzędne regionu w mapie odsyłaczy. Używany z area.
 • caption-side – styl CSS określa umieszczenie podpisu tabeli, styl określa położenie tytułu tabeli.
 • caret-color – styl CSS określa kolor kursora w danych wejściowych, obszarach tekstowych lub dowolnym edytowalnym elemencie.
 • @charset – styl CSS określa kodowanie znaków używane w arkuszu stylów.
 • clear – styl CSS określa, po których stronach elementu pływające elementy nie mogą się unosić, styl określa położenie nowego akapitu.
 • clip – przycina element pozycjonowany absolutnie, styl określa widoczną część elementu dla stylu overflow.
 • clip-path – właściwość clip-path umożliwia przycięcie elementu do podstawowowych kształtów lub do źródła SVG.
 • color – ustawia kolor tekstu.
 • column-count – styl CSS określa liczbę kolumn, na które należy podzielić element.
 • column-fill – styl CSS określa sposób wypełniania kolumn, kolumny są wypełnione równomiernie treścią lub nie.
 • column-gap – styl CSS określa odstęp między kolumnami.
 • column-rule – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości column-rule- *.
 • column-rule-color – styl CSS określa kolor linii między kolumnami.
 • column-rule-style – styl CSS określa styl linii między kolumnami.
 • column-rule-width – styl CSS określa szerokość linii między kolumnami.
 • column-span – styl CSS określa, ile kolumn powinien obejmować element.
 • column-width – styl CSS określa szerokość kolumny.
 • columns – skrócona właściwość dla szerokości kolumn i liczby kolumn.
 • content – używane z pseudoelementami :before i :after, do wstawiania wygenerowanej treści, styl określa tworzenie zawartości dokumentu.
 • counter-increment – zwiększa lub zmniejsza wartość jednego lub więcej liczników CSS, styl określa zmianę wartości licznika.
 • counter-reset – tworzy lub resetuje jeden lub więcej liczników CSS, styl określa nową wartość licznika.
 • cursor – styl CSS określa kursor myszy, który ma być wyświetlany podczas wskazywania elementu, styl określa wygląd kursora.

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00