Style CSS (właściowości), HTML tagi (elementy, znaczniki) i atrybuty, spis alfabetyczny – litera O

Kolor opisu czarny – elementy (tagi) HTML
Kolor opisu bordowy – atrybuty znaczników HTML
Kolor opisu zielony – style CSS

 • O
 • objekt - tag HTML określa obiekt multimedialny.
 • ol - tag HTML określa listę numerowaną.
 • optgroup - tag HTML określa etykiety dla zgrupowanych pól wyboru. Znacznik służy do grupowania powiązanych opcji w elemencie select (lista rozwijana).
 • option - tag HTML definiuje opcję na liście wyboru.
 • output – tag HTML określa wynik obliczenia. Znacznik służy do reprezentowania wyniku obliczenia (podobnie jak w przypadku skryptu).
 • object - atrybut określa nazwę pliku z serializowaną wersją appletu.
 • onabort – skrypt uruchamiany po przerwaniu. Używany z audio, embed, img, object, video.
 • onafterprint – skrypt do uruchomienia po wydrukowaniu dokumentu. Używany z body.
 • onbeforeprint – skrypt do uruchomienia przed wydrukowaniem dokumentu. Używany z body.
 • onbeforeunload – skrypt do uruchomienia, gdy dokument ma zostać wyładowany. Używany z body.
 • onblur - atrybut określa reakcję na opuszczeniu aktywnego elementu, skrypt do uruchomienia, gdy element straci fokus. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncanplay – skrypt do uruchomienia, gdy plik jest gotowy do rozpoczęcia odtwarzania (gdy jest wystarczająco buforowany, aby rozpocząć). Używany z audio, embed, object, video.
 • oncanplaythrough – skrypt do uruchomienia, gdy plik można odtworzyć do końca bez zatrzymywania się w celu buforowania. Używany z audio, video.
 • onchange – skrypt do uruchomienia po zmianie wartości. Wszystkie widoczne elementy.
 • onclick - atrybut określa reakcję na kliknięcie myszy. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncontextmenu – skrypt do uruchomienia po uruchomieniu menu kontekstowego. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncopy - skrypt do uruchomienia podczas kopiowania treści. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncuechange – skrypt do uruchomienia, gdy cue zmieni się w track. Używany z track.
 • oncut – skrypt do uruchomienia podczas wycinania zawartości. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondblclick - atrybut określa reakcję na podwójne kliknięcie myszy. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondrag – skrypt do uruchomienia podczas przeciągania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragend – skrypt do uruchomienia na koniec operacji przeciągania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragenter – skrypt do uruchomienia, gdy zostanie przeciągnięty do prawidłowego miejsca docelowego upuszczania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragleave – skrypt do uruchomienia, gdy a opuści prawidłowy cel upuszczania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragover – skrypt do uruchomienia, gdy jest przeciągany przez prawidłowy cel upuszczania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragstart – skrypt do uruchomienia na początku operacji przeciągania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondrop – skrypt do uruchomienia podczas przeciągania jest upuszczany. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondurationchange – skrypt do uruchomienia, gdy zmieni się długość nośnika. Używany z audio, video.
 • onemptied – skrypt do uruchomienia, gdy dzieje się coś złego i plik jest nagle niedostępny (np. Niespodziewane rozłączenie). Używany z audio, video.
 • onended – skrypt do uruchomienia, gdy media dobiegną końca (przydatne zdarzenie w przypadku wiadomości typu „dziękuję za wysłuchanie”). Używany z audio, video.
 • onerror – skrypt do uruchomienia w przypadku wystąpienia błędu. Używany z audio, body, embed, img, object, script, style, video.
 • onfocus - atrybut określa reakcję na uaktywnienie elementu. Wszystkie widoczne elementy.
 • onhashchange – skrypt do uruchomienia, gdy nastąpiły zmiany w zakotwiczonej części adresu URL. Używany z body.
 • oninput – skrypt do uruchomienia, gdy otrzyma dane wejściowe użytkownika. Wszystkie widoczne elementy.
 • oninvalid –skrypt do uruchomienia, gdy jest niepoprawny. Wszystkie widoczne elementy.
 • onkeydown - atrybut określa reakcję na wciśnięcie klawisza. Wszystkie widoczne elementy.
 • onkeypress - atrybut określa reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza. Wszystkie widoczne elementy.
 • onkeyup - atrybut określa reakcję na puszczenie klawisza. Wszystkie widoczne elementy.
 • onload - atrybut określa reakcję na wczytanie strony www. Używany z body, iframe, img, input, link, script, style.
 • onloadeddata – skrypt do uruchomienia podczas ładowania danych multimedialnych. Używany z audio, video.
 • onloadedmetadata – skrypt do uruchomienia po załadowaniu metadanych (takich jak wymiary i czas trwania). Używany z audio, video.
 • onloadstart – skrypt do uruchomienia w momencie, gdy plik zaczyna się ładować, zanim cokolwiek zostanie załadowane. Używany z audio, video.
 • onmousedown - atrybut określa reakcję na wciśnięcie przycisku myszy. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmousemove - atrybut określa reakcję na poruszenie myszą nad elementem. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmouseout - atrybut określa reakcję na opuszczenie elementu. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmouseover - atrybut określa reakcję na najechanie nad element. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmouseup - atrybut określa reakcję na puszczenie przycisku myszy. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmousewheel – skrypt do uruchomienia, gdy kółko myszy jest przewijane nad plikiem. Wszystkie widoczne elementy.
 • onoffline – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka zacznie działać w trybie offline. Używany z body.
 • ononline – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka zacznie działać w trybie online. Używany z body.
 • onpagehide – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik opuści stronę. Używany z body.
 • onpageshow – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik przejdzie do strony. Używany z body.
 • onpaste – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik wklei jakąś zawartość w pliku. Wszystkie widoczne elementy.
 • onpause – skrypt do uruchomienia, gdy nośnik zostanie wstrzymany przez użytkownika lub programowo. Używany z audio, video.
 • onplay – skrypt do uruchomienia po rozpoczęciu odtwarzania nośnika. Używany z audio, video.
 • onplaying – skrypt do uruchomienia po rozpoczęciu odtwarzania nośnika. Używany z audio, video.
 • onpopstate – skrypt do uruchomienia w przypadku zmiany historii okna. Używany z body.
 • onprogress – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka jest w trakcie pobierania danych multimedialnych. Używany z audio, video.
 • onratechange – skrypt uruchamiany za każdym razem, gdy zmienia się szybkość odtwarzania (np. Gdy użytkownik przełącza się na tryb zwolnionego lub szybkiego przewijania do przodu). Używany z audio, video.
 • onreset – skrypt do uruchomienia po kliknięciu przycisku resetowania w formularzu. Używany z form.
 • onresize – skrypt do uruchomienia podczas zmiany rozmiaru okna przeglądarki. Używany z body.
 • onscroll – skrypt do uruchomienia, gdy przewijany jest pasek przewijania. Wszystkie widoczne elementy.
 • onsearch – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik zapisze coś w polu wyszukiwania (dla input = "search"). Używany z input.
 • onseeked – skrypt do uruchomienia, gdy atrybut wyszukiwania ma wartość false, co oznacza, że przeszukiwanie zostało zakończone. Używany z audio, video.
 • onseeking – skrypt do uruchomienia, gdy atrybut wyszukiwania ma wartość true, co oznacza, że wyszukiwanie jest aktywne. Używany z audio, video.
 • onselect – skrypt do uruchomienia po wybraniu. Wszystkie widoczne elementy.
 • onstalled – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka nie może pobrać danych multimedialnych z jakiegokolwiek powodu. Używany z audio, video.
 • onstorage – skrypt do uruchomienia po zaktualizowaniu obszaru Web Storage. Używany z body.
 • onsubmit – skrypt do uruchomienia po przesłaniu formularza. Używany z form.
 • onsuspend – skrypt uruchamiany podczas pobierania danych multimedialnych jest zatrzymywany przed całkowitym załadowaniem z jakiegokolwiek powodu. Używany z audio, video.
 • ontimeupdate – skrypt do uruchomienia, gdy zmieniła się pozycja odtwarzania (np. Gdy użytkownik szybko przechodzi do innego miejsca w mediach). Używany z audio, video.
 • ontoggle – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik otwiera lub zamyka. Używany z details.
 • onunload – skrypt do uruchomienia po wyładowaniu strony (lub zamknięciu okna przeglądarki). Używany z body.
 • onvolumechange – skrypt uruchamiany przy każdej zmianie głośności wideo / audio. Używany z audio, video.
 • onwaiting – skrypt do uruchomienia, gdy nośnik został wstrzymany, ale oczekuje się jego wznowienia (np. Gdy nośnik zatrzymuje się, aby buforować więcej danych). Używany z audio, video.
 • onwheel – skrypt do uruchomienia, gdy kółko myszy przesunie się w górę lub w dół nad plikiem. Wszystkie widoczne elementy.
 • open – atrybut określa, że szczegóły powinny być widoczne (otwarte) dla użytkownika. Używany z details.
 • optimum – atrybut określa, jaka wartość jest optymalną wartością miernika. Używany z meter.
 • object-fit – styl CSS określa, w jaki sposób zawartość zastępowanego elementu powinna być dopasowana do obszaru zawartośći ustalonego na podstawie jego użytej wysokości i szerokości.
 • object-position – styl CSS określa wyrównanie zastępowanego elementu wewnątrz ramki.
 • opacity – ustawia poziom krycia elementu, ustala stopień przezroczystości elementu.
 • order – ustawia kolejność elastycznego elementu względem reszty.
 • orphans – ustawia minimalną liczbę wierszy, które muszą pozostać na dole strony, gdy w elemencie występuje podział strony, styl określa minimalną ilość wierszy na końcu strony.
 • outline – skrótowa właściwość dla właściwości outline-width, outline-style i outline-color, styl określa właściwości obramowania.
 • outline-color – ustawia kolor konturu, styl określa kolor obramowania.
 • outline-offset – odsuwa kontur i rysuje go poza krawędź obramowania.
 • outline-style – ustawia styl konturu, styl określa styl i wygląd obramowania.
 • outline-width – ustawia szerokość konturu, styl określa szerokość obramowania.
 • overflow – styl CSS – styl określa, co się stanie, jeśli zawartość przepełni pole elementu, styl określa przycinanie elementów blokowych.
 • overflow-wrap – styl CSS określa, czy przeglądarka może łamać wiersze w słowach, aby zapobiec przepełnieniu (gdy ciąg jest zbyt długi, aby zmieścić się w jego polu).
 • overflow-x – styl CSS określa, czy przycinać lewą / prawą krawędź zawartości, jeśli przepełnia obszar zawartości elementu.
 • overflow-y – styl CSS określa, czy przycinać górne / dolne krawędzie zawartości, jeśli przepełnia obszar zawartości elementu.

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00