config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS overflow-x

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie overflow-x

Właściwość overflow-x określa, czy należy przyciąć zawartość, dodać pasek przewijania lub wyświetlić zawartość przepełnienia elementu HTML na poziomie bloku, gdy przepełnia on lewą i prawą krawędź.

Tip: użyj właściwości overflow-y, aby określić przycięcie na górnej i dolnej krawędzi.

Wartości właściwości overflow-x

Wartość Opis
visible Obszar przepełnienia nie jest przycięty. Renderuje poza lewą i prawą krawędź elementu HTML i jest widoczny. Ustawienie domyślne.
hidden Przepełnienie zostanie przycięte i ten obszar zawartości elementu HTML będzie niewidoczny. Pasek przewijania nie zostanie wyświetlony.
scroll Przepełnienie jest przycięte, ale dodawany jest pasek przewijania. Korzystając z niego można zobaczyć pozostałą zawartość.
auto Jeśli przepełnienie jest obcięte, dodawany jest pasek przewijania, aby zobaczyć resztę treści.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS overflow-x

overflow-x: visible | hidden | scroll | auto | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości overflow-x

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -ms- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
overflow-x 4.0 9.0
8.0 -ms-
3.5 3.0 9.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością overflow-x

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
overflow-x:

 
Rezultat:
Kod CSS:
#myDIV {
width:150px;
height:200px;
overflow-x:visible;
}
 

 

Przykłady właściwości overflow-x

overflow-x: scroll;

overflow-x: hidden;

overflow-x: auto;

overflow-x: visible;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00