Style CSS

Spis alfabetyczny stylów CSS.

Ściąga CSS - przykłady, style CSS alfabetycznie, spis stylów CSS, właściwości CSS, skorowidz stylów CSS.


 

Właściwość CSS min-height

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie min-height

Właściwość min-height definiuje minimalną wysokość elementu.

Jeśli zawartość jest większa niż podana wartość min-height, właściwość min-height jest bez znaczenia.

Jeśli zawartość jest mniejsza niż min-height, automatycznie zmieni wysokość elementu dostosowując się do podanej wartości min-height .

Uwaga: dzięki temu wartość właściwości height nie będzie mniejsza niż min-height.

Wartości właściwości min-height

Wartość Opis
length Określa minimalną wysokość elementu HTML w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex.
% Określa minimalną wysokość w procentach bloku zawierającego.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS min-height

min-height: none | length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości min-height

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
min-height 1.0 7.0 1.0 2.0.2 7.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością min-height

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
min-height:

 
Rezultat:

Zmień minimalną wysokość DIV, klikając przyciski opcji po lewej stronie.

Kod CSS:
div {
    height:auto;
min-height:60px;
}
 

 

Przykłady właściwości min-height

min-height: 50px;

min-height: 200em;

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00