config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS hanging-punctuation

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie hanging-punctuation

Styl hanging-punctuation definiuje, czy znak interpunkcyjny może być umieszczony poza polem wiersza na początku, czy na końcu pełnego wiersza tekstu.

Wartości właściwości hanging-punctuation

Wartość Opis
none Żaden znak interpunkcyjny nie zostanie umieszczony poza ramką wiersza na początku lub na końcu pełnego wiersza tekstu.
first Interpunkcja będzie wisieć poza początkową krawędzią pierwszej linii.
last Interpunkcja będzie wisieć poza końcową krawędzią ostatniego wiersza.
allow-end Interpunkcja będzie wisieć poza końcową krawędzią wszystkich wierszy, jeśli w innym przypadku nie będzie pasować przed wyrównaniem.
force-end Znaki interpunkcyjne będą wisieć poza końcową krawędzią wszystkich wierszy. Jeśli justowanie jest włączone w tym wierszu, spowoduje to zawieszenie się interpunkcji.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS hanging-punctuation

hanging-punctuation: none | first | last | allow-end | force-end | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości hanging-punctuation

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
hanging-punctuation Niewspierana Niewspierana Niewspierana 10+ Niewspierana

Przykładowe zastosowania właściwości hanging-punctuation

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00