config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS white-space

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie white-space

Styl definiuje sposób wyświetlania białych znaków: znak spacji (klawisz SPACE), znak tabulatora (klawisz TAB), znak przejścia do nowej linii (klawisz ENTER).

Wartości właściwości white-space

Wartość Opis
normal Normalne wyświetlanie białych znaków. W razie potrzeby tekst zostanie zawinięty. Ustawienie domyślne.
nowrap Uniemożliwia łamanie białych znaków. Tekst nigdy nie będzie zawijany do następnej linii. Tekst jest kontynuowany w tym samym wierszu, dopóki nie przełamie go znacznik znacznik br.
pre Zachowane są białe znaki. Spacja jest zachowywana przez przeglądarkę. Tekst będzie zawijany tylko przy znakach końca wiersza.
pre-line Kilka białych znaków nie może zostać wyświetlonych obok siebie. Tekst elementu HTML jest przełamywany na końcu rozmiaru szerokości obszaru zawartości elementu HTML. Klawisz ENTER nie jest ignorowany (przejście do nowej linii).
pre-wrap Spacja jest zachowywana przez przeglądarkę (może być wstawionych kilka białych znaków obok siebie). Tekst będzie zawijany w razie potrzeby. Brak ignorowania znaku przejścia do nowej linii.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS white-space

white-space: normal | nowrap | pre | pre-line | pre-wrap | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości white-space

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
white-space 1.0 8.0 3.5 3.0 9.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością white-space

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
white-space:

 
Rezultat:

W tym przykładzie przedstawiono właściwość white-space. Możesz zobaczyć wynik różnych właściwości white-space, klikając jedną z właściwości po lewej stronie.

Kod CSS:
div {
    white-space:normal;
}
 

 

Przykłady właściwości white-space

white-space: nowrap;

white-space: normal;

white-space: pre;

white-space: nowrap;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00