config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS padding-left

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie padding-left

Dopełnienie elementu to przestrzeń między jego zawartością a jego obramowaniem.

Właściwość padding-left ustawia wielkość lewego dopełnienia elementu.

Styl padding-left określa lewe dopełnienie elementu.

Uwaga: nie są dozwolone wartości ujemne.

Wartości właściwości padding-left

Wartość Opis
length Określa margines w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex. Wartość domyślna to 0. Nie są dopuszczalne wartości ujemne.
% Określa margines w procentach szerokości elementu zawierającego.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS padding-left

padding-left: length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości padding-left

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
padding-left 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

 

Przykładowe zastosowania z właściwością padding-left

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
padding-left:

 
Rezultat:
Spróbuj z różnymi wartościami padding-left dla tego żółtego elementu DIV.
Kod CSS:
div#myBox {
background-color:yellow;
border: 1px solid red;
padding-left:0px;
}
 

 

Przykłady właściwości padding-left

padding-left: 25px;

padding-left: 10%;

padding-left: 2em;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00