config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS font-stretch

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie font-stretch

Styl font-stretch umożliwia zawężanie (zagęszczanie) lub poszerzanie (rozszerzanie) tekstu.

Uwaga: własność font-stretch działa na czcionkach posiadających normalny, zwężony lub poszerzony krój czcionek. W przypadku tych czcionek można użyć stylu font-stretch, aby wybrać normalny, zagęszczony lub rozszerzony krój czcionki.

Uwaga: Ta właściwość nie działa, jeśli wybrana czcionka nie oferuje zagęszczonych lub rozszerzonych krojów czcionki!

Wartości właściwości font-stretch

Wartość Opis
ultra-condensed Sprawia, że tekst jest tak wąski, jak to tylko możliwe.
extra-condensed Sprawia, że tekst jest węższy niż skondensowany (condensed), ale nie tak wąski, jak ultra-skondensowany (ultra-condensed).
condensed Sprawia, że tekst jest węższy niż częściowo skondensowany (semi-condensed), ale nie tak wąski, jak bardzo skondensowany (extra-condensed).
semi-condensed Sprawia, że tekst jest węższy niż zwykle (normal), ale nie tak wąski, jak skondensowany (condensed).
normal Brak rozciągania czcionki. Domyślna wartość.
semi-expanded Powoduje, że tekst jest szerszy niż zwykle (normal), ale nie tak szeroki, jak rozwinięty (expanded).
expanded Powoduje, że tekst jest szerszy niż częściowo rozwinięty (semi-expanded), ale nie tak szeroki, jak bardzo rozwinięty (extra-expanded).
extra-expanded Powoduje, że tekst jest szerszy niż rozszerzony (expanded), ale nie tak szeroki, jak ultra-rozwinięty (ultra-expanded).
ultra-expanded Powoduje, że tekst jest tak szeroki, jak to tylko możliwe.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS font

font-stretch: ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | normal | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości font-stretch

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
font-stretch 48.0 9.0 9.0 11.0 35.0

Przykładowe zastosowania właściwości font-stretch

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00