config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS flex-basis

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie flex-basis

Właściwość flex-basis określa początkową długość elementu elastycznego.

Uwaga: Jeśli element nie jest elementem elastycznym, właściwość flex-basis nie działa.

Wartości właściwości flex-basis

Wartość Opis
number Jednostka długości lub procent określający początkową długość elastycznych elementów.
auto Długość jest równa długości elementu elastycznego. Jeśli element nie ma określonej długości, długość będzie zgodna z jego zawartością. Domyślna wartość.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS flex-basis

flex-basis: number | auto | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości flex-basis

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
flex-basis 29.0
21.0 -webkit-
11.0 28.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

Przykładowe zastosowania z właściwością flex-basis

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
flex-basis:

Uwaga: Internet Explorer 10 i wcześniejsze wersje nie obsługują właściwości flex-base.

Rezultat:
1
2
3
4
5
Kod CSS:
div#myBlueDiv {
flex-basis: 1;
}
 

 

Przykłady właściwości flex-basis

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00