Style CSS (właściowości), HTML tagi (elementy, znaczniki) i atrybuty, spis alfabetyczny – litera B

Kolor opisu czarny – elementy (tagi) HTML
Kolor opisu bordowy – atrybuty znaczników HTML
Kolor opisu zielony – style CSS

 • B
 • b - tag HTML określa tekst pogrubiony. Tag określa pogrubiony tekst bez dodatkowego znaczenia.
 • base - tag HTML określa adres bazowy dla strony www. Tag definiuje podstawowy adres URL i / lub cel dla wszystkich względnych adresów URL w dokumencie.
 • basefont - tag HTML określa domyślne właściwości czcionki. Znacznik został użyty w HTML 4 do określenia domyślnego koloru tekstu, rozmiaru czcionki lub rodziny czcionek dla całego tekstu w dokumencie HTML. Nieobsługiwane w HTML 5.. Zamiast tego użyj CSS.
 • bdi – tag HTML izoluje część tekstu, która może być sformatowana w innym kierunku niż pozostały tekst poza nią.
 • bdo - tag HTML określa kierunek wyświetlania tekstu
 • big - tag HTML określa tekst powiększony. Znacznik został użyty w HTML 4 do zdefiniowania większego tekstu. Nieobsługiwane w HTML 5.
 • blockquote - tag HTML określa wydzielony blok tekstu. Tag definiuje sekcję cytowaną z innego źródła.
 • body - tag HTML określa zawartość strony www. Tag definiuje treść dokumentu.
 • br - tag HTML określa przełamamnie akapitu. Znacznik wstawia pojedynczy podział wiersza. Tag jest pustym tagiem, co oznacza, że nie ma tagu końcowego.
 • button - tag HTML określa przyciski w formularzach. Tag definiuje przycisk, który można kliknąć.
 • bgcolor - atrybut określa kolor tła Nieobsługiwane w HTML 5..
 • border - atrybut określa szerokość ramki Nieobsługiwane w HTML 5..
 • backface-visibility – styl CSS określa, czy tylna powierzchnia elementu powinna być widoczna.
 • background – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości background- *, styl określa właściwości tła.
 • background-attachment – przewijanie graficznego tła, określa, czy obraz tła przewija się wraz z resztą strony, czy jest stały.
 • background-blend-mode – styl CSS określa tryb mieszania każdej warstwy tła (kolor / obraz).
 • background-clip – styl CSS określa, jak daleko powinno rozciągać się tło (kolor lub obraz) w elemencie.
 • background-color – styl CSS określa kolor tła elementu.
 • background-image – styl CSS określa jeden lub więcej obrazów tła dla elementu, określa adres tła graficznego.
 • background-origin – styl CSS określa położenie początkowe obrazu tła.
 • background-position – styl CSS określa położenie obrazu tła, styl określa położenie tła graficznego.
 • background-repeat – ustawia, czy / jak obraz tła będzie powtarzany, styl określa powtórzenie tła graficznego.
 • background-size – styl CSS określa rozmiar obrazów tła.
 • before - styl definiuje przed elementem dowolną zawartość.
 • border – skrócona właściwość dla border-width, border-style i border-color, styl określa właściwości ramki.
 • border-bottom – skrócona właściwość dla border-bottom-width, border-bottom-style i border-bottom-color, styl określa właściwości dolnej ramki.
 • border-bottom-color – ustawia kolor dolnej krawędzi, styl określa kolor dolnej ramki.
 • border-bottom-left-radius – styl CSS określa promień obramowania lewego dolnego rogu.
 • border-bottom-right-radius – styl CSS określa promień krawędzi prawego dolnego rogu.
 • border-bottom-style – ustawia styl dolnej krawędzi, styl określa wygląd dolnej ramki.
 • border-bottom-width – ustawia szerokość dolnej krawędzi, styl określa szerokość dolnej ramki.
 • border-collapse – styl CSS określa, czy obramowania tabeli powinny zwinąć się w pojedyncze obramowanie, czy też zostać rozdzielone.
 • border-color – ustawia kolor krawędzi, styl określa kolor wszystkich ramek.
 • border-image – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości border-image- *.
 • border-image-outset – styl CSS określa, o ile obszar obrazu obramowania wykracza poza ramkę.
 • border-image-repeat – styl CSS określa, czy obraz obramowania powinien zostać powtórzony, zaokrąglony czy rozciągnięty.
 • border-image-slice – styl CSS określa sposób cięcia obrazu obramowania.
 • border-image-source – styl CSS określa ścieżkę do obrazu, który będzie używany jako obramowanie.
 • border-image-width – styl CSS określa szerokość obramowania obrazu.
 • border-left – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości border-left- *.
 • border-left-color – ustawia kolor lewej krawędzi, styl określa kolor lewej ramki.
 • border-left-style – ustawia styl lewej krawędzi, styl określa wygląd lewej ramki.
 • border-left-width – ustawia szerokość lewej krawędzi, styl określa szerokość lewej ramki.
 • border-radius – skrócona właściwość dla czterech właściwości border - * - radius
 • border-right – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości border-right- *, styl określa właściwości prawej ramki.
 • border-right-color – ustawia kolor prawej krawędzi, styl określa kolor prawej ramki.
 • border-right-style – ustawia styl prawej krawędzi, styl określa wygląd prawej ramki.
 • border-right-width – ustawia szerokość prawej krawędzi, styl określa szerokość prawej ramki.
 • border-spacing – ustawia odległość między granicami sąsiednich komórek.
 • border-style – ustawia styl czterech krawędzi, styl określa styl i wygląd ramek.
 • border-top – skrócona właściwość dla border-top-width, border-top-style i border-top-color, styl określa właściwości górnej ramki.
 • border-top-color – ustawia kolor górnej krawędzi, styl określa kolor górnej ramki.
 • border-top-left-radius – styl CSS określa promień obramowania lewego górnego rogu.
 • border-top-right-radius – styl CSS określa promień obramowania prawego górnego rogu.
 • border-top-style – ustawia styl górnej krawędzi, styl określa wygląd górnej ramki.
 • border-top-width – ustawia szerokość górnej krawędzi, styl określa szerokość górnej ramki.
 • border-width – ustawia szerokość czterech krawędzi, styl określa szerokość ramki.
 • bottom – stawia położenie elementów od dołu elementu nadrzędnego, styl określa odległość od dolnej krawędzi.
 • box-decoration-break – ustawia zachowanie tła i obramowania elementu przy podziale strony lub, w przypadku elementów wbudowanych, przy końcu wiersza.
 • box-shadow – dołącza jeden lub więcej cieni do elementu.
 • box-sizing – styl CSS określa, w jaki sposób obliczana jest szerokość i wysokość elementu: czy powinny zawierać dopełnienie i obramowanie, czy też nie.
 • break-after – styl CSS określa, czy podział strony, kolumny lub regionu powinien nastąpić po określonym elemencie.
 • break-before – styl CSS określa, czy podział strony, kolumny lub regionu powinien nastąpić przed określonym elementem.
 • break-inside – styl CSS określa, czy podział strony, kolumny lub regionu powinien wystąpić wewnątrz określonego elementu.

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00