config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS break-before

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie break-before

Styl break-before definiuje, czy podział strony, podział kolumny lub podział obszaru powinien nastąpić przed określonym elementem. Właściwość break-before rozszerza właściwość CSS2 page-break-before.

Używając break-before, możesz wskazać przeglądarce, aby podzieliła stronę, kolumnę lub obszar przed zastosowaniem elementu, do którego właściwość break-before zostanie zastosowana, lub aby element nie został podzielony i rozciągnięty na dwie strony.

Wartości właściwości break-before

-
Wartość Opis
auto Automatyczny podział strony / kolumny / regionu po elemencie. Wartość domyślna.
all Wstawia zawsze podział strony zaraz po głównym polu.
always Wstawia zawsze podział strony po elemencie.
aviod Unikanie podziału strony / kolumny / obszaru po elemencie.
avoid-column Unikanie podziału kolumny po elemencie.
avoid-page Unikanie podziału strony po elemencie.
avoid-region Unikanie podziału regionu po elemencie.
column Wstawia zawsze znak końca kolumny po elemencie.
left Wstawia jeden lub dwa podziały stron po elemencie, aby następna strona była sformatowana jako lewa strona.
page Wstawia zawsze podział strony po elemencie.
recto Wstawia jeden lub dwa podziały stron po głównym polu, aby następna strona była sformatowana jako strona recto.
region Zawsze wstawiaj podział obszaru po elemencie.
right Wstawia jeden lub dwa podziały stron po elemencie, aby następna strona była sformatowana jako prawa strona.
verso Wstawia jeden lub dwa podziały stron po głównym polu, aby następna strona była sformatowana jako odwrotna strona.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS break-before

break-before: auto | all | always | avoid | avoid-column | avoid-page | avoid-region | column | left | page | recto | region | right | verso | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości break-before

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
break-before 50.0 10.0 65.0 10.0 37.0

Przykładowe zastosowania właściwości break-before

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00