config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS outline-width

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie outline-width

Kontur (outline) to linia, która jest rysowana wokół elementów poza jego granicami, aby element się wyróżniał.

Właściwość outline-width określa szerokość konturu.

Uwaga: Zawsze zadeklaruj właściwość outline-style przed właściwością outline-width. Element musi mieć kontur, zanim zmienisz jego szerokość.

Wartości właściwości outline-width

Wartość Opis
medium Definiuje średnie grubości kontur. Ustawienie domyślne.
thin Określa cienką linię konturu.
thick Określa grubą linię konturu.
length Umożliwia zdefiniowanie grubości konturu w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS outline-width

outline-width: medium | thin | thick | length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości outline-width

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
outline-width 1.0 8.0 1.5 1.2 7.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością outline-width

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
outline-width:

 
Rezultat:
 
Kod CSS:
div {
    border:2px solid green;
outline-style:solid;
outline-color:red;
outline-width:medium;
}
 

 

Przykłady właściwości outline-width

outline-width: thick;

outline-width: medium;

outline-width: thin;

outline-width: 1px;

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00