config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS transform-style

 

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie transform-style

Styl transform-style definiuje sposób renderowania elementów zagnieżdżonych w przestrzeni 3D.

Uwaga: Ta właściwość powinna być używana razem z właściwością transform.

Aby lepiej zrozumieć właściwość stylu transformacji, obejrzyj prezentację.

Obracaj elementy div, z zaznaczeniem pola wyboru w stylu transform-style i bez niego:

Witaj!
Zielony
transform-style: preserve-3d

Rotate:

transform: rotateY:(70deg);

 

Wartości właściwości transform-style

Wartość Opis
flat Ustawienie domyślne. Definiuje, że elementy podrzędne NIE zachowają swojej pozycji 3D.
preserve-3d Definiuje, że elementy potomne zachowają swoje położenie 3D.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

 

Składnia CSS transform-style

transform-style: flat | preserve-3d | initial | inherit;

 

Wsparcie przeglądarek dla właściwości transform-style

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit- i -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
transform-style 36.0
12.0 -webkit-
11.0 16.0
10.0 -moz-
9.0
4.0 -webkit-
23.0
15.0 -webkit-

 

Przykładowe zastosowania właściwości transform-style

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00