config

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS columns

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie columns

Właściwość columns jest skróconą właściwością dla:

  • column-width
  • column-count

Szerokości kolumny (column-width) określi minimalną szerokość każdej kolumny, a liczba kolumn (column-count) zdefiniuje maksymalną liczbę kolumn. Korzystając z tej właściwości, układ wielokolumnowy automatycznie rozkłada się na pojedynczą kolumnę przy wąskich szerokościach przeglądarki, bez potrzeby zapytań o media lub inne reguły.

Wartości właściwości columns

-
Wartość Opis
auto Ustala zarówno szerokość, jak i liczbę kolumn na "auto" (przeglądarka decyduje). Domyślna wartość.
column-width Definiuje minimalną szerokość każdej kolumny.
column-count Określa maksymalną liczbę kolumn.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS columns

columns: auto | column-width column-count | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości columns

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Liczba przed -webkit-, -moz- określa pierwszą wersję, która działała z prefiksem.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
columns 50.0
4.0 -webkit-
10.0 52.0
9.0 -moz-
9.0
3.1 -webkit-
37.0
15.0 -webkit

Przykładowe zastosowania właściwości columns

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, Tel.: +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
Tel.: +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00