logo-tworzenie-stron-legnica

config

Style CSS

Spis alfabetyczny stylów CSS.

Ściąga CSS - przykłady, style CSS alfabetycznie, spis stylów CSS, właściwości CSS, skorowidz stylów CSS.


 

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS min-width

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie min-width

Właściwość min-width definiuje minimalną szerokość elementu.

Jeśli zawartość jest większa niż podana wartość min-width, właściwość min-width jest bez znaczenia.

Jeśli zawartość jest mniejsza niż min-width, automatycznie zmieni szerokość elementu dostosowując się do podanej wartości min-width.

Uwaga: dzięki temu wartość właściwości width nie będzie mniejsza niż min-width.

Wartości właściwości min-width

Wartość Opis
length Określa minimalną szerokość elementu HTML w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex.
% Określa minimalną szerokość w procentach bloku zawierającego.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS min-width

min-width: length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości min-width

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
min-width 1.0 7.0 1.0 2.0.2 4.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością min-width

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
min-width:

 
Rezultat:
Kliknij przyciski opcji
Kod CSS:
div {
    width:10px;
min-width:100%;
}
 

 

Przykłady właściwości min-width

min-width: 50px;

min-width: 200em;

 

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony , , Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel. +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
tel. +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00