logo-tworzenie-stron-legnica

config

Style CSS

Spis alfabetyczny stylów CSS.

Ściąga CSS - przykłady, style CSS alfabetycznie, spis stylów CSS, właściwości CSS, skorowidz stylów CSS.


 

Strona w trakcie modernizacji

Zapraszamy wkrótce

Właściwość CSS line-height

Definicja stylu, przeznaczenie i użycie line-height

Właściwość line-height określa odległość pomiędzy liniami poszczególnych wierszy.

Uwaga: wartości ujemne są niedozwolone.

Wartości właściwości line-height

Wartość Opis
normal Normalna odstęp pomiędzy wierszami linii. Ustawienie domyślne.
number Liczba, która zostanie pomnożona przez bieżący rozmiar czcionki, aby ustawić wysokość linii (odstępu pomiędzy wierszami).
length Stała wysokość linii (odstępu pomiędzy wierszami) w w px | mm | cm | in | pt | pc | em | ex (nie są dozwolone wartości ujemne).
% Wysokość linii (odstępu pomiędzy wierszami) w procentach bieżącego rozmiaru czcionki.
initial Ustawia tę właściwość na jej wartość domyślną.
inherit Dziedziczy tę właściwość z elementu nadrzędnego.

Składnia CSS line-height

line-height: normal | number | length | initial | inherit;

Wsparcie przeglądarek dla właściwości line-height

Liczba w tabeli określa pierwszą wersję przeglądarki w pełni obsługującą tę właściwość.

Właściwość chrome edge firefox safari opera
line-height 1.0 4.0 1.0 1.0 7.0

 

Przykładowe zastosowania z właściwością line-height

Kliknij wartości właściwości poniżej, aby zobaczyć wynik.

Właściwość CSS:
line-height:

 
Rezultat:

Ten przykład pokazuje różne wysokości linii. Możesz zmienić wysokość linii, klikając jedną z właściwości line-height po lewej stronie. W tym tekście zobaczysz wynik wybranej właściwości line-height.

Kod CSS:
div {
    line-height:normal;
}
 

 

Przykłady właściwości line-height

line-height: normal;

line-height: 1.6;

line-height: 75%;

line-height: 150%;

line-height: 10px;

line-height: 0.5cm;

 

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony , , Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel. +48 780 060 995, Pon. - pt. 8:00 - 17:00

 

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Grafik | Strony

Marynarska 54
59-220, Legnica,
dolnośląskie, Polska,
tel. +48 780 060 995,
Pon. - pt. 8:00 - 17:00